Om oss

Andersen Rental erbjuder uthyrning av maskiner och utrustning för rivning och återvinning. Det finns idag en ökande efterfrågan i entreprenad- och återvinningsbranschen av att hyra demoleringsverktyg, hanteringsutrustning och maskiner.

”Vi har märkt av ett ökat intresse från branschen när det gäller att hyra utrustning för demolering, hantering och återvinning. Det gäller såväl för enstaka jobb som för längre tidsperioder. Att hitta en bra mix av att hyra och köpa utrustning är viktigt för många företag”, säger Svend M. Andersen, VD på Andersen Contractor. ”Att hyra maskiner ger entreprenören en större flexibilitet i sin maskinpark. Det ger möjligheter till att ta sig an fler olika typer av jobb, även över kortare tid.”

”Vi har alltid legat i framkant när det gäller att introducera nya produkter och metoder. Därför är det ett naturligt steg för oss att nu börja med uthyrning i större skala. Det ger också kunderna större möjligheter att se våra produkter från sin bästa sida – i arbete.”

Husk: Ring Andersen, hver gang!
När det gäller hyra av maskiner och utrustning för rivning och återvinning.

Andersen Rental är en del av Andersen Contractor AB, som är en etablerad leverantör av rivnings- och återvinningsutrustning, med försäljning och service.